Gemengde Vrije Bassisschool

De Zonnebloem

Van Trierstraat 28 - 2018 Antwerpen

Update gevolgen school dd. 19/2/20

Beste Ouders,

Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer we meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.

Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.

Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 2

Click to view original image
SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 2
Kies een foto van een schilderij. Boots het zo goed mogelijk na en trek er een foto van. Veel plezier! Meer foto's vind je op de facebookpagina: Gvbs De Zonnebloem.

Kom je bundels halen.... tussen 9-12u

Hey kinderen,
Misschien gaat de school wel definitief dicht. Kom dus vandaag nog tussen 9-12u je bundels halen in de gang van de school. Ze liggen klaar per klas en je mag alle bundels meenemen van jou klas.
Succes en hou je gezond en veilig.

#SAMEN TEGEN VERVELING opdracht 1

Zijn jullie er klaar voor?

Knutsel vandaag een mooie zonnebloem.

Ben je klaar? Hang ze aan je raam of plaats ze op de vensterbank.

We zien graag foto's jullie resultaten op FB.

Veel knutselplezier en tot morgen voor een nieuwe opdracht!

#SAMEN TEGEN VERVELING

Click to view original image
Hey allemaal

Dag 2 zonder les is begonnen. Hopelijk denken jullie eraan om elke dag even wat te werken. Maar je kan natuurlijk niet de hele dag werken. Wat doe je dan de hele dag?

Wij willen jullie graag helpen de verveling tegen te gaan.
Vanaf vandaag vinden jullie elke dag een opdracht via deze site. We zullen deze ook mailen en op Facebook laten verschijnen.

De opdrachten zijn niet verplicht. Toch hopen we dat jullie zoveel mogelijk uitdagingen aangaan.

Je mag foto's of filmpjes van je uitdaging posten op Fb of doorsturen naar juf Debbie. (debbie.vos@zonnebloemantwerpen.be) Je hoeft zelf niet mee op de foto te staan, enkel als je dat zelf wil.

Op deze manier blijven we een beetje op de hoogte van elkaar zonder elkaar echt te zien.

Onze Facebookpagina zoeken door in het zoekvak van Facebook "Gvbs De Zonnebloem" te tikken en verder te klikken.

We wensen jullie gezonde en niet zo'n saaie dagen!

Het Zonnebloemteam

Update 16 maart 2020

Beste Ouders,
Bedankt om massaal de ernst van de situatie te erkennen en dus al jullie kinderen veilig thuis te houden. Er zijn slechts enkele kinderen vandaag op school en we hopen dat we daarmee het virus buiten houden op onze school. Elke dag zullen er enkele leerkrachten op school aanwezig zijn om de kinderen die ECHT geen oplossing vinden thuis te houden. Laat ons hopen dat niemand ziek hoeft te worden en we na de paasvakantie op maandag 20 april gezond en wel terug kunnen starten.
Ik zal jullie trachten indien nodig de updates via dit kanaal tijdig te laten weten.
Voorlopig hebben alle kinderen van de lagere school werkbundels of digitaal werk meegekregen via de klastititularis. Via Ketnet, VRT zullen er ook educatieve programma's worden aangeboden. Via volgende site kan u ook verschillende educatieve site voor uw dochter of zoon terugvinden zodat ze dagelijks enkele uurtjes zinvol bezig kunnen zijn: http://www.ict-cksa.be/website/node/2543
Op woensdag 18 en 25 maart alsook op 1 april zal er in de gang van de school per klas materiaal klaarliggen dat u of uw dochter/zoon kan komen ophalen voor de week erna. De bundeltjes zullen per klas klaargelegd worden, ook voor onze kleuters zal er werk worden voorzien in de gang. U bent van harte welkom om dit te komen ophalen, telkens op woensdag tussen 9-12u.
Hieronder ook nog enkele tips:

De volgende weken zullen niet altijd makkelijk zijn. Dat beseffen wij als school, maar al te goed. We staan ervoor en we gaan er het beste van maken. Misschien kan het een moment worden om eens extra te genieten van elkaar en van je kinderen? Om dit te stimuleren geven wij jullie heel graag onze tips om samen te spelen en te leren ♥
#samentegencorona

- kijk naar een film(pje) in een vreemde taal
- leer jongleren
-praat met je kinderen. Corona uitleggen aan de kleintjes kan via dit verhaal
https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=VADCv4FOPwA
- werk in de tuin
- maak een kunstwerk
- maak een stop motion film
-verkleed je voor één dag en hou een modeshow
- verzin je eigen geheimtaal
- bel of skype met je (over)grootouders
- was de auto en nu je toch bezig bent misschien die van de buren ook
- bekijk de instructiefilmpjes op https://www.xnapda.be/
- bouw een fort met kussens en dekens
- zoek inspiratie op Pinterest
- maak een dans
- picknick in de tuin of in de woonkamer
- maak nestkastjes voor de vogels
- schrijf een lied
- ga samen sporten "start to run"
- leer blind typen
-breng structuur in je dag: baken werktijd af, wissel af tussen tijd samen en tijd alleen
-bedenk een quiz voor elkaar, gebruik https://kahoot.com/schools/
- maak een stamboom van je familie
- bak koekjes
- oefen via https://nl.khanacademy.org/
- begin een nieuwe familietraditie
- begin aan de lenteschoonmaak
- ruim samen een kamer op
- maak sokpoppen en geef een voorstelling
- maak een vlog over je leven thuis
- stel jezelf een doel en probeer dit te bereiken
- lees een goed boek
- lees voor aan anderen
- check https://www.kangoeroe.org/kangeroe/category/oefenen
- hang heerlijk lang in je pyjama rond
- kruip onder een dekentje en kijk naar een film
- doe eens iets goed voor een ander, zonder dat dit gevraagd wordt
- verras iemand
- maak een stad met speelgoed
- ruim de speelkamer op
- maak fruitsalade
- kook samen
- ga eens vroeg slapen
- bedenkt een experiment en voer het uit
- speel in de tuin
-zit in de zon
- schrijf een mail naar de juf
- knutsel
- bedenk een (strip)verhaal en werk het uit
- bedenk aan nieuwe sport met spullen uit huis
- schrijf een brief, maak een tekening voor oudere mensen
-maak een mooie wandeling
- oefen op https://www.bingel.be/bingel/login/

Hou jullie allemaal gezond en wel!!
De directie

Zorg dat je gezond blijft...

Beste Ouders,


Extreme omstandigheden vragen om extreme maatregelen. Fijn is het niet, maar wel LEVENS-belangrijk.
Het Corona- virus is blijkbaar zo gevaarlijk waardoor we als school absoluut geen risico’s willen nemen.
Vandaar dat we met aandrang vragen de kinderen thuis te houden en weinig tot geen fysisch contact te hebben met anderen en dit in het belang van de gezondheid van uw kind en uzelf.

Wij zullen als school voor de kinderen van de lagere school wel lesmateriaal verzamelen zodat zij thuis toch nog schoolse activiteiten kunnen doen.
De kinderen zullen via de juf/meester werkjes mee naar huis krijgen of online werken (na afspraak met de juf/meester). Ook via de website www.xnapda.be , via Ketnet (TV) en andere kanalen, zullen de kinderen lessen aangeboden krijgen.

Via de website van de school zullen we tips geven en melden wanneer er eventueel in de gang van de school werkbundeltjes kunnen afgehaald worden.
In principe zal dit telkens op woendag rond 9u zijn en zullen de bundeltjes in de gang van de school, per klas, worden klaargelegd zodat fysisch contact niet nodig is.

Buitenschoolse opvang bij de IBO/Koraal blijft voorlopig mogelijk indien u reserveert. (van 7u tot 8.10u en van 15.30u tot 18.30u)

We zullen met zijn allen zeer flexibel moeten zijn in deze verwarde en onrustige tijd, maar samen zijn we sterk en zullen we er ons doorheen slaan.

Zorg goed voor elkaar en hou je vooral gezond.

De Directie

Scholen sluiten van 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 (daarna Paasvakantie)

Beste ouders,
De lessen worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april (daarna Paasvakantie).

Wij vragen met aandrang de kinderen thuis te houden aangezien zij ook drager kunnen zijn van het gevaarlijke virus.

U zal telkens de laatste info vinden via de website van de school of via de vitrineramen die buiten aan de school hangen!
Later vandaag of maandag zullen wij ook meer info kunnen verstrekken over hoe we de komende 3 weken de kinderen toch voldoende leerstof kunnen aanbieden.
Onze excuses voor dit ongemak en hou het aub gezond.

Dank voor uw begrip
De Directie

Coronavirus huidige toestand...

Geachte Ouders,

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, oudercontacten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan. We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan. Uitstappen via het openbaar vervoer stellen we uit of annuleren we al zeker tot en met de Paasvakantie.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:
• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 


Meer informatie? 
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Bezoek van de Rode Klas aan de Supermarkt in de buurt.

Click to view original image
De kinderen van de rode klas zijn op uitstap naar de Supermarkt in de buurt geweest. Meer foto's kan u vinden onder het menuutje Foto.
<1 2 3 4 56 7 8 9 ... 81 >

Nieuwsbrief

Grootte: 225.30 KB
Geplaatst op 25-06-20
Grootte: 174.25 KB
Geplaatst op 27-09-19
Grootte: 136.08 KB
Geplaatst op 23-08-19
Grootte: 86.57 KB
Geplaatst op 16-08-19
Grootte: 86.57 KB
Geplaatst op 16-08-19
Grootte: 1.55 MB
Geplaatst op 12-08-18
Grootte: 768.99 KB
Geplaatst op 12-08-18
Grootte: 618.05 KB
Geplaatst op 12-08-18
Verkeer op school 2015
ihsaan
ik vind het erg jammer dat we zo onze schooljaar moeten sluiten:(
hamza
ik vond het jammer door het covid 19 en ik miste al mijn vrienden maar ik vind het leuk om terug naar school te gaan
Nisrine
heey, Hoe gaat het met jullie? met mij althans goed, Dit zijn echt rare tijden, Ik hoop echt dat jullie het beste uit deze periode halen. Geniet er van, en hopelijk geraakt alles zo snel mogelijk weer normaal :3
Aleyna
Danku wel meester Marc voor de antwoord op mijn vraag. Tot gauw iedereen
Hey Aleyna
Voorlopig weten we nog niet of we op maandag 20 april of op maandag 4 mei 2020 zullen opstarten. Ik hoop echt zo snel mogelijk, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Ik hou jullie via onze site zeker op de hoogte wanneer ik meer weet. Hou je gezond en hopelijk tot snel. Mr Marc
Samira mama van Ayman en Mohamed
Aan alle juffen en de directeur natuurlijk mega bedankt voor het coole Coronafilmpje. De oogjes van de kinderen lichtten helemaal op bij het zien van hun klasjuf. Vele groeten aan heel het zonnebloemteam en keep it safe.
Aleyna
Hallo iedereen, Gaat alles goed konnen we elkaar nu zien. Hopelijk is alles goed met iedereen ? Het is heel moeilijk om de hele dag thuis te blijven voor iedereen. Maar gelukig krijgen we elke dag opdrachten om van thuis te doen en te genieten. Soms ben je heel blij dat het vakantie is maar bij deze situatie niet hoor. En hopelijk gaat het ook goed met jug elke en juf eline en hun kinderen naruurlijk. Ik wil niet dat deze situatie nog lang duurt (het coronavirus). En hopelijk zien we elkaar weer terug. En ik heb een vraagje aan meester Marc. Kan het ook zijn dat we langer thuis moeten blijven want het nieuws zij van dat wede rest can het jaar thuis moeten blijven dus ik dacht dat het kan zijn. Tot gauw Groetjes Aleyna
intissar
Het is echt jammer dat we geen school meer hebben door het corona virus.Dus we hebben jammer genoeg geen lenterapport
Kythana
ik hoopte dat het corona-virus weg was omdat ik naar school wil gaan
Falone
Heyy! Het is wel een tijdje geleden dat ik in deze school zat. Ik weet niet dat de leerkrachten mij zal herkennen haha. Ik wil wel weten als de school veranderd is of is het nog steeds net hetzelfde als vroeger? En hoe gaat het met de leerkrachten? Daar kom ik wel later achter. Oh ja gelukkig nieuw jaar!! Oh wauw ik zeg het nu pas. Fijn haha! Wat ik wou zeggen is dat ik de school heb gemist en ik wens al de kinderen daar een succes en maak het jaar 2020 jouw jaar! Groetjes Falone
1234...83>
Wat is je naam?
Schrijf een berichtje!
QIt
Vul je de drie tekens hierboven ook nog even in?