Gemengde Vrije Bassisschool

De Zonnebloem

Van Trierstraat 28 - 2018 Antwerpen

SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 5

Het is weekend. Misschien kan je vanavond een filmpje kijken terwijl je smult van eigen gemaakt chips...
Smakelijk!

SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 4

Click to view original image
SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 4

Tijd voor een nieuwe opdracht. Je kan deze binnen uitvoeren, maar misschien ook in je tuin, op je balkon,… Je kan in heel je huis zoeken naar schatten waarvan je misschien niet wist dat je ze had!

Zoek alles dat je op de volgende pagina vindt en maak er te
gekke foto’s van! Duid aan wat je gevonden hebt.

Reageren op de opdrachten mag je nog steeds doen!

meld je aan

Click to view original image
Voor wie hulp nodig heeft bij het aanmelden van nieuwe leerlingen.

SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 3

Ga je mee op reis door de ruimte? Maak je spieren los en dans maar mee. Zet het de komende dagen maar een paar keer op dan dansen we samen als we elkaar weer zien!


Groetjes...

Info in verschillende talen -Info in different languages -Información en diferentes idiomas -

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info?utm_source=Klasse - Nieuwsbrieven&utm_campaign=2619c8aa6d-Klasse_schooldirect_2020_02_28_Extra_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-2619c8aa6d-419296389

Update gevolgen school dd. 19/2/20

Beste Ouders,

Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer we meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.

Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.

Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 2

Click to view original image
SAMEN TEGEN VERVELING: opdracht 2
Kies een foto van een schilderij. Boots het zo goed mogelijk na en trek er een foto van. Veel plezier! Meer foto's vind je op de facebookpagina: Gvbs De Zonnebloem.

Kom je bundels halen.... tussen 9-12u

Hey kinderen,
Misschien gaat de school wel definitief dicht. Kom dus vandaag nog tussen 9-12u je bundels halen in de gang van de school. Ze liggen klaar per klas en je mag alle bundels meenemen van jou klas.
Succes en hou je gezond en veilig.

#SAMEN TEGEN VERVELING opdracht 1

Zijn jullie er klaar voor?

Knutsel vandaag een mooie zonnebloem.

Ben je klaar? Hang ze aan je raam of plaats ze op de vensterbank.

We zien graag foto's jullie resultaten op FB.

Veel knutselplezier en tot morgen voor een nieuwe opdracht!

#SAMEN TEGEN VERVELING

Click to view original image
Hey allemaal

Dag 2 zonder les is begonnen. Hopelijk denken jullie eraan om elke dag even wat te werken. Maar je kan natuurlijk niet de hele dag werken. Wat doe je dan de hele dag?

Wij willen jullie graag helpen de verveling tegen te gaan.
Vanaf vandaag vinden jullie elke dag een opdracht via deze site. We zullen deze ook mailen en op Facebook laten verschijnen.

De opdrachten zijn niet verplicht. Toch hopen we dat jullie zoveel mogelijk uitdagingen aangaan.

Je mag foto's of filmpjes van je uitdaging posten op Fb of doorsturen naar juf Debbie. (debbie.vos@zonnebloemantwerpen.be) Je hoeft zelf niet mee op de foto te staan, enkel als je dat zelf wil.

Op deze manier blijven we een beetje op de hoogte van elkaar zonder elkaar echt te zien.

Onze Facebookpagina zoeken door in het zoekvak van Facebook "Gvbs De Zonnebloem" te tikken en verder te klikken.

We wensen jullie gezonde en niet zo'n saaie dagen!

Het Zonnebloemteam
<1 2 3 45 6 7 8 ... 81 >

Nieuwsbrief

Grootte: 174.25 KB
Geplaatst op 27-09-19
Grootte: 136.08 KB
Geplaatst op 23-08-19
Grootte: 86.57 KB
Geplaatst op 16-08-19
Grootte: 86.57 KB
Geplaatst op 16-08-19
Grootte: 1.55 MB
Geplaatst op 12-08-18
Grootte: 768.99 KB
Geplaatst op 12-08-18
Grootte: 618.05 KB
Geplaatst op 12-08-18
Verkeer op school 2015
Aleyna
Danku wel meester Marc voor de antwoord op mijn vraag. Tot gauw iedereen
Hey Aleyna
Voorlopig weten we nog niet of we op maandag 20 april of op maandag 4 mei 2020 zullen opstarten. Ik hoop echt zo snel mogelijk, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Ik hou jullie via onze site zeker op de hoogte wanneer ik meer weet. Hou je gezond en hopelijk tot snel. Mr Marc
Samira mama van Ayman en Mohamed
Aan alle juffen en de directeur natuurlijk mega bedankt voor het coole Coronafilmpje. De oogjes van de kinderen lichtten helemaal op bij het zien van hun klasjuf. Vele groeten aan heel het zonnebloemteam en keep it safe.
Aleyna
Hallo iedereen, Gaat alles goed konnen we elkaar nu zien. Hopelijk is alles goed met iedereen ? Het is heel moeilijk om de hele dag thuis te blijven voor iedereen. Maar gelukig krijgen we elke dag opdrachten om van thuis te doen en te genieten. Soms ben je heel blij dat het vakantie is maar bij deze situatie niet hoor. En hopelijk gaat het ook goed met jug elke en juf eline en hun kinderen naruurlijk. Ik wil niet dat deze situatie nog lang duurt (het coronavirus). En hopelijk zien we elkaar weer terug. En ik heb een vraagje aan meester Marc. Kan het ook zijn dat we langer thuis moeten blijven want het nieuws zij van dat wede rest can het jaar thuis moeten blijven dus ik dacht dat het kan zijn. Tot gauw Groetjes Aleyna
intissar
Het is echt jammer dat we geen school meer hebben door het corona virus.Dus we hebben jammer genoeg geen lenterapport
Kythana
ik hoopte dat het corona-virus weg was omdat ik naar school wil gaan
Falone
Heyy! Het is wel een tijdje geleden dat ik in deze school zat. Ik weet niet dat de leerkrachten mij zal herkennen haha. Ik wil wel weten als de school veranderd is of is het nog steeds net hetzelfde als vroeger? En hoe gaat het met de leerkrachten? Daar kom ik wel later achter. Oh ja gelukkig nieuw jaar!! Oh wauw ik zeg het nu pas. Fijn haha! Wat ik wou zeggen is dat ik de school heb gemist en ik wens al de kinderen daar een succes en maak het jaar 2020 jouw jaar! Groetjes Falone
hamza
beste school ik,hamza vind het heel leuk om op deze school te zitten ik ben te vreden met de kinderen en ik ben blij om uitgekozen te worden als leerlingenraad ik ga nog ondekken wat er nog te bevaten is dit schooljaar en ik blij met deze school groetjes nog HAMZA
intissar
hallo alemaal.
Zakaria
Beste school Jullie hebben me veel dingens geleerd dank zij jullie ben heel slim goed bedankt school De zonnebloem
1234...83>
Wat is je naam?
Schrijf een berichtje!
jiz
Vul je de drie tekens hierboven ook nog even in?