Gemengde Vrije Bassisschool

De Zonnebloem

Van Trierstraat 28 - 2018 Antwerpen

Vakantiedagen schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2020-2021
Woensdag 26 augustus 2020 : KIEKEBOE-dag vanaf 16.00u, bezoek voor alle kleuters om hun klasje te ontdekken. Bezoek van alle kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan.
Woensdag 23 september 2020: GEEN SCHOOL : Pedagogische Studiedag
Maandag 12 oktober 2020 : GEEN SCHOOL: facultatieve verlofdag
Maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november 2020 : GEEN SCHOOL :
HERFSTVAKANTIE
Woensdag 11 november 2020 : GEEN SCHOOL : Wapenstilstand
Donderdag 17 december 2019: Winterfeest op school
Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021: GEEN SCHOOL:
KERSTVAKANTIE
Woensdag 20 januari 2021 : GEEN SCHOOL : Pedagogische Studiedag
Maandag 15 februari tot en vrijdag 19 februari 2021 : GEEN SCHOOL :
KROKUSVAKANTIE
Maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021: GEEN SCHOOL:
PAASVAKANTIE
Woensdag 12 mei en/of Donderdag 13 mei 2021 : SUIKERFEEST
Donderdag 13 mei en Vrijdag 14 mei 2021: GEEN SCHOOL: O.H. Hemelvaart
Donderdag 20 mei 2021 : GEEN SCHOOL: Pedagogische Studiedag
Vrijdag 21 mei 2021 : GEEN SCHOOL: facultatieve verlofdag
Maandag 24 mei 2021: GEEN SCHOOL: Pinkstermaandag
Woensdag 30 juni 2021: ZOMERVAKANTIE EN EINDE SCHOOLJAAR 2020-2021
ENJOY - NASLADI SE – GODERE – DISFRUTAR – ASTAMTAE

Vakantie op 30 juni 2020

Click to view original image
Beste kinderen en ouders,

Wat een schooljaar was me dit… Hopelijk zullen we volgend schooljaar opnieuw een meer. normaal jaar hebben waarbij onze kinderen heerlijk kunnen studeren, spelen en socializen.

Maar er was ook goed nieuws, Juf Elke Beerlings kreeg een flinke zoon, Seppe genoemd en Juf Eline Castelyns kreeg een prachtige dochter met de naam June. Vanaf september kunnen we beide mama’s terug op school verwachten.

Jammer genoeg zullen we afscheid nemen van Juf Claire die een nieuwe uitdaging zal aangaan in het mooie Limburg. We willen haar van harte danken voor alle inzet en creativiteit die zij zowel aan alle kinderen en de school heeft gegeven. Veel succes en dikke merci!!!
Het ga je goed en altijd welkom voor een koffie en babbel.

Ook willen we Mr. Wouter bedanken die volgend schooljaar een nieuwe uitdaging zal aangaan. Bedankt voor je inzet, je doorzicht en creativiteit. Succes !
Juf Gwendoline zal waarschijnlijk een nieuwe uitdaging opzoeken, maar via deze weg willen we haar van harte danken voor haar inzet, haar vlotheid, haar souplesse en haar beweeglijkheid als turnjuf.

Tenslotte willen we enkele interimleerkrachten danken voor hun prachtige inzet ondanks dat het door heel de corona-crisis niet altijd makkelijk was om zo maar even in een school en klas de draad weer op te pakken. Bedankt Juf Evelyne, Mr. Claus en Mr Lucas. Het ga jullie goed en misschien tot een volgende.

Ook een dikke proficiat aan alle kinderen voor al jullie inzet, enthousiasme en aanwezigheid op onze school. Het was niet altijd even makkelijk, maar jullie hebben dat schitterend gedaan.
Jullie waren voor ons ook HELDEN !

Eindelijk dus een deugddoende en welverdiende vakantie voor ons allemaal, maar zeker ook voor alle juffen en meesters die prachtig werk hebben geleverd in en buiten de school!!!
GENIET ER ALLEMAAL TEN VOLLE VAN


Het schooljaar 2020 -2021 start op DINSDAG 1 september 2020

Vakantie op 30 juni 2020

Beste kinderen en ouders,

Wat een schooljaar was me dit… Hopelijk zullen we volgend schooljaar opnieuw een meer. normaal jaar hebben waarbij onze kinderen heerlijk kunnen studeren, spelen en socializen.

Maar er was ook goed nieuws, Juf Elke Beerlings kreeg een flinke zoon, Seppe genoemd en Juf Eline Castelyns kreeg een prachtige dochter met de naam June. Vanaf september kunnen we beide mama’s terug op school verwachten.

Jammer genoeg zullen we afscheid nemen van Juf Claire die een nieuwe uitdaging zal aangaan in het mooie Limburg. We willen haar van harte danken voor alle inzet en creativiteit die zij zowel aan alle kinderen en de school heeft gegeven. Veel succes en dikke merci!!!
Het ga je goed en altijd welkom voor een koffie en babbel.

Ook willen we Mr. Wouter bedanken die volgend schooljaar een nieuwe uitdaging zal aangaan. Bedankt voor je inzet, je doorzicht en creativiteit. Succes !
Juf Gwendoline zal waarschijnlijk een nieuwe uitdaging opzoeken, maar via deze weg willen we haar van harte danken voor haar inzet, haar vlotheid, haar souplesse en haar beweeglijkheid als turnjuf.

Tenslotte willen we enkele interimleerkrachten danken voor hun prachtige inzet ondanks dat het door heel de corona-crisis niet altijd makkelijk was om zo maar even in een school en klas de draad weer op te pakken. Bedankt Juf Evelyne, Mr. Claus en Mr Lucas. Het ga jullie goed en misschien tot een volgende.

Ook een dikke proficiat aan alle kinderen voor al jullie inzet, enthousiasme en aanwezigheid op onze school. Het was niet altijd even makkelijk, maar jullie hebben dat schitterend gedaan.
Jullie waren voor ons ook HELDEN !

Eindelijk dus een deugddoende en welverdiende vakantie voor ons allemaal, maar zeker ook voor alle juffen en meesters die prachtig werk hebben geleverd in en buiten de school!!!
GENIET ER ALLEMAAL TEN VOLLE VAN


Het schooljaar 2020 -2021 start op DINSDAG 1 september 2020

Jammer, jammer, jammer... opschorten lessen vanaf dinsdag 23 juni voor uw en onze veiligheid!

Beste kinderen en beste ouders,

Jammer, jammer, jammer, we waren net terug goed gestart, maar het Corona-virus zorgt er voor dat we toch beter veiligheid voorop zetten.

Voorlopig werden 4 kindjes uit onze school positief getest op het Corona-virus en na samenspraak met de schoolarts van het CLB hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen en de lessen op te schorten. Temeer daar er toch ook wel wat paniek bij de ouders is ontstaan en we de ouders en kinderen dus niet nog meer ongerust willen maken. Enkele dagen vroeger dan voorzien en dat vinden we als schoolteam natuurlijk erg jammer. Enkele leuke afsluitmomenten kunnen dus plots niet meer doorgaan hetgeen we erg spijtig vinden voor al onze leerlingen.

Maar veiligheid primeert!! We willen niet dat nog meer kinderen eventueel een positieve testingsuitslag hebben en ook moeten we zorgen dat al onze leerkrachten gezond en wel blijven.

Vandaar dat we dus hebben besloten om voor uw en onze veiligheid de school de lessen voorlopig op te schorten zodat iedereen hopelijk veilig en gezond kan blijven om op die manier toch nog van de vakantie te kunnen genieten.

Alle leerkrachten kunnen u een attest van de school sturen om een eventuele testing van uw dochter/zoon te kunnen verantwoorden, de huisarts beslist tenslotte wat kan of niet kan. Indien u het resultaat van een eventuele testing hebt, vragen wij u de school hiervan op de hoogte te brengen. Alvast bedankt daarvoor!

Onderaan kan u reeds info vinden naar het volgend schooljaar 2020-2021 toe, met daarop ook de vakantiedagen voor volgend schooljaar.
Hopelijk kunnen we vanaf 1 september 2020 op een normale manier terug opstarten, alle info zal steeds op www.zonnebloemantwerpen.be worden vermeld, ook indien er tijdens de vakantie bepaalde zaken door de minister worden besloten.

We willen alle kinderen en ouders danken voor hun medewerking, hun enthousiasmen, hun inzet en hun begrip. Geniet van je vakantie en blijf gezond!!!
Met vriendelijke groeten
Het Zonnebloemteam

No Panic - Preventief stoppen van de lessen in het 1ste leerjaar omwille van Corona-besmetting + andere klassen blijven normaal open!

Beste Ouders,

Waarschijnlijk hebt het u nieuws uit onze school reeds vernomen via via, maar gisteren is gebleken dat één van onze kinderen uit de 1ste klas positief werd getest op het Corona-virus.
Is dit erg? Nee niet voor alle andere klassen en kinderen, maar preventief moeten we wel maatregelen nemen.

Nu begrijpen alle kinderen waarom we op onze school met bubbels werkten, waardoor elke klas alleen met zijn klasgenoten op school in contact kwam. Dit was en is uiteraard de reden dat wanneer iemand in een bubbel positief zou getest worden, niet alle bubbels kunnen worden besmet.

Na samenspraak met de dokter van het CLB, Mevr. Chris Van Ghyseghem werd er besloten per direct het 1ste leerjaar te sluiten. Deze kinderen zullen ook individueel worden getest en moeten 14 dagen in quarantaine blijven.
Broertjes of zusjes mogen volgens de dokter nog wel naar school komen, omdat ze in een andere bubbel zitten. Moest iemand van de andere kinderen uit het 1ste leerjaar toch positief worden getest, dan moeten haar of zijn broertjes en zusjes wel opnieuw thuis blijven en in quarantaine gaan. Bent u echter toch ongerust en wil u uw dochter/zoon niet naar school sturen, dan hebben we daar als school vanzelfsprekend begrip voor. Dit heeft geen gevolgen.

Dus opnieuw geen paniek, je moet minstens een kwartier op een niet veilige manier in contact geweest zijn met de persoon die positief werd getest om eventueel zelf besmet te geraken en voor niemand van de andere klassen en kinderen is dit het geval.
Wil u toch graag meer info dan kan u altijd naar de dokter Chris Van Ghyseghem bellen:
GSM: 0484729511

We vinden het als team enorm jammer dat we op zulk een wijze het schooljaar moeten afsluiten en hadden dit vanzelfsprekend veel liever op een leuke en aangename manier gedaan. De wetenschap zegt ons echter preventieve maatregelen te nemen, hetgeen we als school dan ook ten volle hebben gedaan. Meer info volgt op onze website.
Meer informatie?
• • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• • Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Marc Franck
Directeur

Opstart Lagere School 1+2+3+4+5+6 LS op 5 juni 2020

Click to view original image
OPSTART LAGERE SCHOOL vrijdag 5 juni 2020

Beste Kinderen en Ouders,

Na het opstarten op 15 mei 2020, volgt nu de tweede fase van het opstarten van de gehele lagere school op 5 juni voor alle leerlingen.

Hoe nu opstarten met alle leerlingen in de lagere school ?

Allereerst moeten we nog steeds voor de veiligheid van ons allen, rekening houden met verschillende aspecten : handen wassen, materialen reinigen, éénrichtingsverkeer bij het binnenkomen en buitengaan, bubbels respecteren,veiligheid voor onze kinderen en leerkrachten… Kortom, normaal wordt het nog niet, maar we zijn blij dat we iedereen deels terug kunnen verwelkomen!!

Om tegemoet te komen aan alle veiligheidsafspraken en uit praktische overweging kiezen we als school om alle klassen lagere school (bubbels) halve dagen naar school te laten komen. (8.20u tot 11.55u (1 2 3 LS) of 8.30u tot 12.05 (4 5 6 LS)
Hierdoor valt de middagpauze weg waardoor we heel wat minder moeten ontsmetten en we het besmettingsgevaar voor ons allen dus verkleinen.
We vragen dus met aandrang om de kinderen na het beëindigen van hun lessen (in hun bubbel) te komen ophalen of naar huis te laten gaan (via de rode deur) , zodat we niet met verschillende andere bubbels op school moeten blijven. Er zullen ook aparte speeltijden en aparte ruimtes worden gecreëerd om de kinderen van verschillende bubbels niet met elkaar in contact te laten komen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Kinderen die wegens omstandigheden (beide ouders werken, cruciale beroepen, familiale problemen…) toch moeten blijven zullen in een noodopvangbubbel worden opgevangen door de leerkrachten van 12.00 -15.10u. (enkel indien echt nodig!!)

Er bestaat geen perfecte oplossing vandaag, wel hebben we pedagogisch gekozen om een éénvormige organisatie op te zetten, wat duidelijkheid schept bij de ouders.
Kinderen zijn ook het meest alert en geconcentreerd in de voormiddag, wat het leren alleen maar ten goede komt.

Anderzijds vinden we dat kinderen te lang op hun appartement hebben moeten zitten en willen wij ze de mogelijkheid geven ook fysisch en sociaal zich in de namiddag te laten ontplooien, hetgeen hun welbevinden zal versterken.

WEEKSCHEMA DAGSCHEMA vanaf 5juni tot 30 juni 2020 (zonder tegenbericht)

Alle leerlingen lagere school zijn welkom elke dag in hun eigen klas van 8.20 u tot 11.55u of van 8.30u tot 12.05.
De kinderen worden door de ouders opgehaald op de speelplaats en via de rode deur gaan de kinderen met of zonder hun ouders terug naar huis.
Enkel de kinderen wiens ouders beiden werken, in de zorgsector werken of na afspraak met de directie blijven in de Noodopvang tot 15.10u .

1 2 3 LS: 8.20u. tot 11 .55u op Ma-Di-Woe-Do-Vrij

(noodopvang enkel indien echt nodig van 11.55-15.10u)

4 5 6 LS: 8.30u. tot 12.05u op Ma-Di-Woe-Do-Vrij

(noodopvang enkel indien echt nodig van 12.05-15.10u)


BELANGRIJK: iedereen volgt de afspraken rond inkom (geel) en uitgang (rood).


We hopen dat we op deze manier het voor iedereen veilig houden en dat de druk in alle families hierdoor deels zal verminderen. Laten we er een fijne laatste maand van maken.
Take Care!!


Het Zonnebloemteam

Opstart Kleuterschool 2 juni 2020

Click to view original image
OPSTART KLEUTERSCHOOL DINSDAG 2 juni 2020

Beste Kinderen en Ouders,

Na het opstarten van 1 2 6 LS op 15 mei 2020, volgt nu de tweede fase van het opstarten van de school op 2 juni voor alle kleuters.

Hoe nu opstarten met alle kleuterklasjes?

Allereerst moeten we nog steeds voor de veiligheid van ons allen rekening houden met verschillende aspecten : handen wassen, materialen reinigen, éénrichtingsverkeer bij het binnenkomen en buitengaan, bubbels respecteren,veiligheid voor onze kinderen en leerkrachten…
Kortom, normaal wordt het nog niet, maar we zijn blij dat we iedereen deels terug kunnen verwelkomen!!

Om tegemoet te komen aan alle veiligheidsafspraken en uit praktische overweging kiezen we als school om alle kleuterklassen (bubbels) halve dagen naar school te laten komen. (8.15u-12.00u )
Hierdoor valt de middagpauze weg waardoor we heel wat minder moeten ontsmetten en we het besmettingsgevaar voor ons allen dus verkleinen.
We vragen dus met aandrang om de kinderen na het beëindigen van hun lessen in hun bubbel te komen ophalen of naar huis te laten gaan via de rode deur, zodat we niet met verschillende andere bubbels op school moeten blijven. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Kinderen die wegens omstandigheden toch moeten blijven zullen in een noodopvangbubbel worden opgevangen door de kleuterleidsters van 12.00 -15.10u. (enkel indien echt nodig!!)WEEKSCHEMA DAGSCHEMA vanaf 2 juni tot 30 juni 2020 (zonder tegenbericht)

Alle kleuters zijn welkom elke dag in hun eigen klas van 8.15u tot 12.00u. (zie extra brief Kleuterschool)
De kinderen worden om 12u door de ouders opgehaald aan de rode deur en enkel de kinderen wiens ouders beide werken, in de zorgsector werken of na afspraak met de directie, blijven in de Noodopvang 15.10u .KS : 8.25u. tot 12.00u op Ma-Di-Woe-Do-Vrij

(noodopvang enkel indien nodig van 12.00-15.10u)

BELANGRIJK: iedereen volgt de afspraken rond inkom (geel) en uitgang (rood).


We hopen dat we op deze manier het voor iedereen veilig houden en dat de druk in alle families hierdoor deels zal verminderen. Laat ons er samen een fijne laatste maand van maken.
Take Care!!


Het Zonnebloemteam

21 + 22 mei en 1 juni 2020 : GEEN SCHOOL

Beste kinderen en ouders,
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei zal er geen school zijn wegens Ons Heer Hemelvaart!
Op maandag 1 juni is het Pinkstermaandag en zal er ook GEEN SCHOOL zijn.

toiletbezoek met coronamaatregelen

Ook naar toilet gaan zal nu even anders verlopen. We maakten ook hier een filmpje van.

kleuters terug naar school

Ook voor onze kleuters tellen de nieuwe afspraken bij het binnenkomen.
12 3 4 5 ... 81 >

Nieuwsbrief

Grootte: 225.30 KB
Geplaatst op 25-06-20
Grootte: 174.25 KB
Geplaatst op 27-09-19
Grootte: 136.08 KB
Geplaatst op 23-08-19
Grootte: 86.57 KB
Geplaatst op 16-08-19
Grootte: 86.57 KB
Geplaatst op 16-08-19
Grootte: 1.55 MB
Geplaatst op 12-08-18
Grootte: 768.99 KB
Geplaatst op 12-08-18
Grootte: 618.05 KB
Geplaatst op 12-08-18
Verkeer op school 2015
ihsaan
ik vind het erg jammer dat we zo onze schooljaar moeten sluiten:(
hamza
ik vond het jammer door het covid 19 en ik miste al mijn vrienden maar ik vind het leuk om terug naar school te gaan
Nisrine
heey, Hoe gaat het met jullie? met mij althans goed, Dit zijn echt rare tijden, Ik hoop echt dat jullie het beste uit deze periode halen. Geniet er van, en hopelijk geraakt alles zo snel mogelijk weer normaal :3
Aleyna
Danku wel meester Marc voor de antwoord op mijn vraag. Tot gauw iedereen
Hey Aleyna
Voorlopig weten we nog niet of we op maandag 20 april of op maandag 4 mei 2020 zullen opstarten. Ik hoop echt zo snel mogelijk, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Ik hou jullie via onze site zeker op de hoogte wanneer ik meer weet. Hou je gezond en hopelijk tot snel. Mr Marc
Samira mama van Ayman en Mohamed
Aan alle juffen en de directeur natuurlijk mega bedankt voor het coole Coronafilmpje. De oogjes van de kinderen lichtten helemaal op bij het zien van hun klasjuf. Vele groeten aan heel het zonnebloemteam en keep it safe.
Aleyna
Hallo iedereen, Gaat alles goed konnen we elkaar nu zien. Hopelijk is alles goed met iedereen ? Het is heel moeilijk om de hele dag thuis te blijven voor iedereen. Maar gelukig krijgen we elke dag opdrachten om van thuis te doen en te genieten. Soms ben je heel blij dat het vakantie is maar bij deze situatie niet hoor. En hopelijk gaat het ook goed met jug elke en juf eline en hun kinderen naruurlijk. Ik wil niet dat deze situatie nog lang duurt (het coronavirus). En hopelijk zien we elkaar weer terug. En ik heb een vraagje aan meester Marc. Kan het ook zijn dat we langer thuis moeten blijven want het nieuws zij van dat wede rest can het jaar thuis moeten blijven dus ik dacht dat het kan zijn. Tot gauw Groetjes Aleyna
intissar
Het is echt jammer dat we geen school meer hebben door het corona virus.Dus we hebben jammer genoeg geen lenterapport
Kythana
ik hoopte dat het corona-virus weg was omdat ik naar school wil gaan
Falone
Heyy! Het is wel een tijdje geleden dat ik in deze school zat. Ik weet niet dat de leerkrachten mij zal herkennen haha. Ik wil wel weten als de school veranderd is of is het nog steeds net hetzelfde als vroeger? En hoe gaat het met de leerkrachten? Daar kom ik wel later achter. Oh ja gelukkig nieuw jaar!! Oh wauw ik zeg het nu pas. Fijn haha! Wat ik wou zeggen is dat ik de school heb gemist en ik wens al de kinderen daar een succes en maak het jaar 2020 jouw jaar! Groetjes Falone
1234...83>
Wat is je naam?
Schrijf een berichtje!
dmu
Vul je de drie tekens hierboven ook nog even in?